HVORFOR ROTARY / 20 GODE GRUNNER

20 GODE GRUNNER

1. Vennskap

I en stadig mer utfordrende verden bidrar Rotary til å oppfylle et av våre mest grunnleggende behov - vennskap og samhørighet.
Dette er en av to grunner til at Rotary ble stiftet i 1905. 

2. Forretningsinteresser

Den andre opprinnelige grunn for starten på Rotary var forretningsutvikling. Alle trenger et nettverk, og Rotary består generelt av et gjennomsnitt av yrker og virksomheter i området. Rotarianere hjelper hverandre, og sammen hjelper de andre.

3. Personlig utvikling

Medlemskap i Rotary bidrar til utvikling av personlige egenskaper gjennom samarbeid med andre og utvidelse av kunnskap om andre mennesker og yrker.

4. Lederutvikling

Rotary er en organisasjon for ledere på alle nivåer. Innsats for Rotary er som en skole i ledelse - lære å motivere, å øve innflytelse, og å være leder.

5. Borgerskap og kommune

Medlemskap i Rotary bidrar til å gjøre deg til en bedre borger. Den gjennomsnittlige Rotaryklubb består av aktive borgerne i kommuner.

6. Egenutvikling

Hver uke forsøker Rotaryklubben å gi informasjon om hva som skjer - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert møte gir mulighet for å høre interessante foredrag med stor spredning av emner, samt utveksle erfaring med andre medlemmer.

7. Moro

Engasjement i Rotary er moro - man møtes, treffer venner, jobber med prosjekter, og har sosialt samvær!

8. Taleteknikk

Mange som er blitt medlem av Rotary har vært redde for å snakke i forsamlinger. Rotary tilbyr trygghet og treningsmulighet i kommunikasjon, og mulighet for selv å praktisere og utvikle taleteknikk blant venner.

9. Nettverk

Rotarianere bærer sin medlemsnål med "Rotary International". Det er få steder i verden det ikke finnes en Rotaryklubb. Alle er hjertelig velkommen, ja til og med oppfordret, til ved mulighet å møte i de mer enn 30000 klubbene i 162 land.

10. Hjelp når du reiser

Rotaryklubber finnes over hele verden. Mange Rotarianere har fått hjelp når de på ukjent sted trenger råd og hjelp, kontakt med lege eller tannlege, eller på annen måte ønsker lokalbistand eller kontakt.

11. Arrangement

Klubber og distrikter har ofte arrangementer som gir et avbrekk fra jobb og daglig rutine. Konferanser, møter og kurs gir nye venner og muligheter.

12. Utvikling av sosiale ferdigheter

Rotary er for folk som liker mennesker. Ukentlig utvikles du som person, både sosialt og medmenneskelig.

13. Familietilbud

Rotary tilbyr et av verdens største utvekslingsprogrammer, stipendier, og egne klubber for ungdom og fremtidige Rotarianere (Rotaract/Interract).

14. Yrkesmuligheter

Det forventes at Rotarianere deltar i utvikling av sin jobb og sitt yrke, samt deltar i prosjektarbeid med sikte på å informere og lære ungdommer om sitt yrke.

15. Etisk utvikling

Rotary praktiserer en 4-spørsmålsprøve som styrer vår etiske standard. Rotarianere er forventet å ha høy etisk standard både på jobb og i privatlivet.

16. Kulturell forståelse

I Rotary finnes nesten alle land, religioner, kulturer, hudfarger, raser, trosbekjennelser, politisk overbevisning, språk, og etniske tilhørigheter. Rotary utgjør et gjennomsnitt av ledere med forskjellig bakgrunn, som gjennom samarbeid lærer å sette pris på, og å respektere mennesker overalt uansett bakgrunn. På denne måten er Rotarianere med på å bedre verdensforståelsen.

17. Anseelse

Mange Rotarianere er eller har vært ledere innen næringsliv, offentlig virksomhet, kunst, kultur, og andre grupperinger. Rotary er den eldste og mest prestisjefylte serviceklubb i verden.

18. Hyggelige mennesker

Fremfor alt er Rotarianere  hyggelige og rettskaffne mennesker som tar 'Service Above Self' på alvor.

19. Ingen hemmeligheter

Rotary har ingen hemmelige ritualer, regler, trosbekjennelse eller edsavleggelser. Rotary er et åpent samfunn for kvinner og menn som helt enkelt tror på at det å hjelpe andre gir en bedre verden.

20. Muligheten til å yte noe

Rotary er en tjeneste- og yrkesorganisasjon. Forretningsidéen er medmenneskelighet og 'produktet' er å tjene andre. Rotarianere tilbyr sine tjenester både lokalt og internasjonalt, både gjennom arbeid og økonomisk støtte. Den kanskje beste grunnen for å bli Rotarianer, er å få mulighet til å gjøre noe for andre, og utvikle seg selv gjennom prosessen. Det gir rikelig belønning og egenutvikling.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sten Menighetshus
Adresse: Gjoleidveien 5
Postnummer: 2019
Sted: Skedsmokorset
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no


Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...