KLUBBEN VÅR / MEDLEMSKAP

Medlem i Skedsmokorset Rotaryklubb - noe for deg?

Ønsker du å engasjere deg mer i lokale prosjekter for å gjøre Skedsmokorset til et enda bedre og rikere sted å bo og oppsøke? Kunne du tenke deg å være med i en organisasjon som også gjennomfører viktige, humanitære prosjekter verden over?

Da kan Skedsmokorset Rotaryklubb være et spennende alternativ. Vi er åpne for nye medlemmer - aktive yrkesutøvere og pensjonister som ønsker å utvikle sitt nettverk, knytte nye vennskap, bidra til å gjennomføre meningsfylte oppgaver, og delta på engasjerende møter med foredrag og diskusjoner om viktige temaer i samfunnslivet.

Som Rotaryklubb arbeider vi for en medlemssammensetning som reflekterer lokalsamfunnet, og der balanse ift kjønn, alder, religion, etnisitet, og yrke har betydning. Du kan kontakte oss via fanen ‘Kontakt oss’ på hjemmesiden. Gi gjerne en kort beskrivelse av din bakgrunn og hva du håper å få ut av et eventuelt medlemskap.
  • Se ellers gjerne lenke til vår til brosjyre med beskrivelse av vår virksomhet.

Hva er Rotary

«Rotary is a global network of 1.2 million neighbours, friends, leaders, and problem-solvers who come together to make positive, lasting change in communities at home and abroad.»

Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon med nesten 1,2 millioner medlemmer i over 35.000 klubber i 160 land. Den første rotaryklubb ble stiftet i 1905.

Rotary International (RI) er navnet på den internasjonale rotaryorganisasjonen som ble etablert i 1912. RI ledes av en President og en President Elect (kommende president) og et styre på 17 medlemmer. Presidenten velges for ett rotaryår, dvs. fra 1. juli til 30. juni. Hovedkontoret ligger i Evanston, Illinois i USA.

Rotarys formål er "å gagne andre!" ved at vi lærer våre medmennesker å kjenne, samt ved å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv. Rotarianerne ønsker også å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid, samt ved å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i sitt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. Rotarianerne arbeider for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. Rotary er en åpen bevegelse som ikke aksepterer diskriminering av noen art. Rotary spør ikke om rase, nasjonalitet, religion eller politisk tilhørighet.

Medlemmene er kvinner og menn med bred yrkesmessig bakgrunn og erfaring fra privat eller offentlig virksomhet, og de representerer sine yrker på et høyt faglig nivå.

Les mer på Rotary Internationals hjemmesider TRYKK HER


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sten Menighetshus
Adresse: Gjoleidveien 5
Postnummer: 2019
Sted: Skedsmokorset
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no


Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...