PROSJEKTER / KLIMAPROSJEKTET


KlimaPROSJEKTET

Menneskeskapte klimaendringer vil ramme mange fattige områder i verden, gi økt nød, gi opphav til nye konflikter og stresse økologisk mangfold. Rotary sin etikk-kodeks og mottoet om å gagne andre, ansporet Skedsmokorset rotaryklubb til å etablere et bredt klimaprosjekt i 2008.

Med ambisjon om å kunne gjennomføre større prosjekter, ble det i januar 2009 etablert et samarbeid med flere klubber på Romerike, kalt Klimagruppen i Rotary Distrikt 2260. Gruppen har i alle år bestått av representanter fra rotaryklubbene:
Lillestrøm, Lørenskog, Lørenskog Vest, Nittedal, Skedsmokorset, Skedsmo Nord, Strømmen og Sørumsand.

     Initiativtaker og formann de første 10 årene var Henry Kjell Johansen, Skedsmokorset RK.      Prosjekter i den perioden omfattet bidrag til Grønt Flagg-sertifisering i skoler og barnehager, konferanser og informasjonsmøter om energieffektivisering og opplæring om klimatiltak, solcelle­prosjekter i Afrika og promotering av klimarelaterte prosjekter i vårt Rotary-distrikt og internasjonalt. En omtale av disse prosjektene finnes i klubbens arkiv.

Internasjonalt har Rotary engasjert seg mer i miljøprosjekter. Flere i gruppen er medlemmer av Environmental Sustainability Rotarian Action Group som har info om våre prosjekter, og The Rotary Foundation har opprettet et nytt fokusområde Supporting the Environment. Det gir adgang til Global Grants for finansiering av klimarelaterte prosjekter.

De siste prosjektene i 2019 var sluttføring av solcelleprosjektet ElSol IV i en landsby nær Polokwane i Sør-Afrika, utgivelse av en manual for hvordan Grønt Flagg-prosjekter kan gjennomføres i skoler og barnehager, og et informasjonsmøte om kosteffektive solenergianlegg for strøm og varme for boliger samt bidrag til Områdemøtet med biologiprofessor Dag O. Hessen om Klodens tilstand.

Fra rotaryåret 2019-2020 overtok Svein Fikke, Lørenskog RK formannsjobben med Ingrid Glenndal som nestleder. Klimagruppen planlegger å gi et bidrag til å redusere matsvinn bl.a. ved å samarbeide med ROAF. Globalt og i Norge gir matsvinn et betydelig klimaavtrykk. På grunn av koronapandemien har gruppen måttet redusere virksomheten i 2020.

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Sten Menighetshus
Adresse: Gjoleidveien 5
Postnummer: 2019
Sted: Skedsmokorset
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no


Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...