PROSJEKTER / GEOPARKEN / STEINHUSET


'Steinhuset' i Geoparken

Det ble i 2017 satt i gang planleggingsarbeid for bygging av et STEINHUS i parken. Skedsmo kommune satte av økonomiske midler som bistand til klubben for å gjennomføre prosjektet. Tegninger og planer ble senere godkjent for oppstart høsten 2018. Vi hadde håpet på å få bygget under tak høsten 2019, men det ble utsatt over vinteren 2020 grunnet diverse utfordringer.

‘Steinhuset’ med en grunnflate på 70 kvadratmeter skal være et ‘visningshus’ hvor besøkende vil få muligheter til å bli kjent med Norges Geologi. Vi vil kunne kombinere visning i uteområdet med innendørs steinsamlinger og formidling, samt ha visninger på mer permanent basis. Geoparken med visningshuset vil kunne bli et attraktivt besøksmål, ikke minst for skoleklasser. På sikt vil vi jobbe for å etablere en geologiforening/interessegruppe som vil kunne holde huset åpent og tilgjengelig.

Steinhuset er en stor satsning for klubben, ikke minst økonomisk. Vi har som nevnt vært heldige å kunne motta støtte fra kommunen. Vi har også mottatt støtte fra vårt Rotary-distrikt gjennom ‘District Grants’, og ellers vært heldige å få støtte fra private bedrifter i form av leilighetsskyss for takåsene fra Valdres til Skedsmokorset, samt å få takåsene på plass på bygget.

Siden starten av prosjektet, har vi vært fullt klar over at uten en kjempeinnsats fra medlemmene på dugnadsbasis, ville ikke prosjektet la seg realisere. Av diverse årsaker ble denne dugnadsinnsatsen dog betydelig større enn tenkt.

5. februar 2020 var vi kommet så langt at takåsene var på plass. Overliggende tak var på plass og tett 22. mai.

25 oktober samme år var vi kommet så langt som det framgår av bildet nedenfor. Hoveddelen av utvendig panel er ferdig, og det som er ferdig, er beiset. Litt gjenstår, men kort tid senere var klubben klar til å starte opp med innvendig isolering av veggene samt støping av oppvarmet gulv.Gulvvarme ble koblet inn i oktober 2021 og huset ble allerede på høsten benyttet til flere arrangementer: I oktober ble det avholdt forsinket kranselag med 3 retters middag. I november var 3 representanter fra kommunen på besøk. I desember ble det avholdt Rakfisklag og 3 utenforstående bidragsytere ble påskjønnet med gaver til jul.

I vårhalvåret 2022 ble en bod laget i inngangspartiet og panelarbeidet avsluttet. Settekasseveggen og hyller til steiner ble snekret. 6 Billy hyller ble kjøpt inn og montert på vestveggen. I løpet av året ble ellers 4 av i alt 8 «plater» armert og støpt med innstøpte bergarter til «pynt» og deretter montert på frontveggen som framgår av fotografiet nedenfor.